ניהול תביעות

RCM מתמחה בניהול, שליטה ובקרה של תביעות עבור לקוחות שבוחרים לנהל את הסיכון בעצמם.

 ניהול תביעות עבור לקוחות ללא ביטוח.
 ניהול תביעות עבור לקוחות בגובה ההשתתפות העצמית.
 ניהול תביעות כנגד צד ג' עבור לקוחות ללא ביטוח נזק עצמי

 

השירות

ניהול אנשי מקצוע
במסגרת ניהול תביעת רכב מעורבים מספר גורמים. החברה מנהלת באופן שוטף את אנשי המקצוע השונים: שמאים, מוסכים, עו"ד, חוקרים, בוחני תנועה.
לקוחות החברה נהנים מההסדרים הקיימים עם בעלי המקצוע ומהפיקוח והבקרה על עבודתם.

הסדרה, ניהול ופיקוח של מוסכי הסדר
ע"מ להגיע לעלות תיקון מוזלת של תביעות צד ג', המוקד שלנו מתמחה בהפניית רכבים למוסכי הסדר, ויעשה ככל שניתן ע"מ למקסם את שיעורי ההצלחה. 

ניהול וטיפול בתביעות צד ג' שלא תטופלנה במסגרת הסדר
תביעות הצד ג' שתגענה לאחר תיקון שלא במוסכי הסדר, תעבורנה בדיקת שמאי קפדנית ותסולקנה עפ"י פקודת הנזיקין. בחלק מהתביעות אף תבוצע ע"י RCM  פנייה להסדר תשלום מהיר כנגד הנחה.

ניהול תביעות תלויות עבור הלקוח
במסגרת ניהול התביעה תנהל RCM דו"ח תביעות תלויות ותעביר אליו עפ"י דרישה.

בקרת שמאות
כל התביעות בהן נתבע הלקוח ע"י צדדים שלישיים, תעבורנה בקרת שמאות קפדנית.

ניהול תביעות מול חברות ביטוח וחברות ציי רכב
החברה תשתמש בכל הידע והניסיון הצבורים אצלה מול חברות הביטוח השונות וחברות ציי רכב לרבות חברות השכרה וליסינג, ובלבד שיקוצרו זמני ההמתנה של התביעות.

מוקד טלפוני 
מענה טלפוני מקצועי לכל הפניות שיתקבלו מאת התובעים/נתבעים של הלקוח. ללקוח תהיה אפשרות לפרסם מספר טלפון ישיר למוקד השירות.